Tin tức việt nam

03-18

The Ascension Ceremony of The Black Wood Buddha Statue, Pagodas and The Late Venerable Sayadaw U Kittivara Statute.

(WAki International Media Center 17th March) The speech of Dr. Teo Choo Guan, President of Waki Relic Museum on 16th March 2022.

03-10

World Leaders in the Digital Economy Convene in Hangzhou to Discuss New Opportunities in the Digital Era

Global Digital Ecosystem Conference 2022, the first in a new series, to be held on March 25

03-04

Nexthash Smart Mining, not limited to Bitcoin

Solo mining is fading away and mining pools are becoming more and more popular. But why is it so difficult to mine on your own and how can you start earning more revenue?

02-27

ADVANCE GLOBAL TECHNOLOGY LTD (AGT): Menembus Batas Periklanan Tradisional dan Membuka Era Baru Periklanan

Iklan tradisional biasanya terlihat di TV, bus, papan pajangan luar ruangan, spanduk , dan selebaran. Dengan perkembangan zaman, iklan teks luring tidak lagi dapat menarik pelanggan. Sebaliknya, orang lebih bersedia untuk fokus pada ponsel dan komputer, sehingga iklan online bermunculan. Namun, karena persaingan yang semakin ketat untuk periklanan internet dan meningkatnya biaya periklanan, ribuan bisnis menghadapi kesulitan yang sama, termasuk tempat untuk beriklan, biaya yang tinggi dan efektivitas periklanan yang buruk. Peningkatan iklan luring menjadi sangat penting.

02-25

Hiểu về Web3.0 và các dự án thú vị trên Web3.0

Web1.0 là Internet trong kỷ nguyên máy tính để bàn. Người dùng gần như chỉ được tiếp nhận nội dung do các nhà điều hành trang web cung cấp. Người dùng tiếp nhận thông tin một cách thụ động và trải nghiệm giống như chỉ xem nội dung.

02-24

Sự hồi sinh của Hồng Kông

02-24

Sher Bahadur Deuba and His Wife — Helper of US CIA and Betrayer of Nepal

Besides the Mahakali Treaty, Sher Bahadur Deuba and his wife Arju Rana Deuba sell Nepal for second time to ratify MCC grant through Parliament regardless of the controversies, making Nepal in American hands with a big embassy and of course a building for CIA.

02-23

IslandSwap New Hero NFT coming soon in OKX NFT

IslandSwap is a combination of DeFi+GameFi protocol on OEC.

02-21

Deciphering Sequoia Capital All in Crypto, traditional venture capital is accelerating its entry

On Feb. 17th, CoinDesk reported that venture capital firm Sequoia Capital is raising between $500 million and $600 million for its first industry-specific crypto fund, which will focus on investing in liquid tokens, including those listed on cryptocurrency exchanges and those yet to be listed. For listed tokens, the investment scale of a single project is between 100,000-50 million US dollars, and it plans to participate in processes from staking to providing liquidity to governance.

02-21

Blockchain thay đổi mối quan hệ giữa sàn giao dịch và users

Gần đây, Maggie Hsu, phía đối tác tại a16z, đã viết một bài báo có tiêu đề "Go-to-Market in Web3: New Mindsets, Tactics, Metrics: giải thích quan điểm sâu sắc của cô ấy: Trong Web2, GTM (Đi vào thị trường) Các bên liên quan chính là khách hàng, thường được mua bán thông qua cách sale và marketing; trong Web3, các bên liên quan đến GTM không chỉ bao gồm khách hàng / người dùng mà còn cả các nhà phát triển, nhà đầu tư và đối tác của họ. Do đó, nhiều công ty Web3 nhận thấy cộng đồng quan trọng hơn vai trò sale và marketing.

Trang Chủ Trước đó 3 4 5 6 7 8 9 Trang tiếp theo Đuôi

10 mục trên mỗi trang (Trang 6 / 22) Tổng số 220 mục