Công nghệ

10-15

UNISOC launched 5G End-to-End Network Slicing Selection Solution with China Unicom

UNISOC and China Unicom have successfully launched world's first 3GPP-compliant end-to-end network slicing selection solution (Note 1). It enables device to independently and flexibly select network slices through application descriptors, Domain descriptors, IP descriptors, DNN, and other business identifiers in China Unicom 5G SA's trial commercial network and bringing full-strategy slicing exper

07-31

Yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả in Tem dán decal

Tem dán decal thật ra vẫn thuộc về in ấn đặc biệt. Nhiều quy trình in cơ bản được thực hiện trên một máy. Do đó, hiệu quả in tương đối cao và chi phí thấp. Chất lượng in quyết định giá trị và giá trị tạo ra lợi ích. Hôm nay chúng tôi sẽ nêu ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả in ấn của Tem dán decal:

04-13

New Blue Ocean Market Comes To Service Robots

04-02

NO MORE BIAS IN CORONAVIRUS CONTROL CHINESE DRONE HELPS STOPPING PANDEMIC SPREAD

10 mục trên mỗi trang (Trang 1 / 1) Tổng số 4 mục