Tiến sĩ Anat Hochberg - Marom: Tình hình chống khủng bố quốc tế và chính sách chống khủng bố của Trung Quốc

09-07     Global News


Bi cnh phng vn

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, Din đàn An ninh Công cng Châu Á Thái Bình Dương 2020 đã được t chc thành công. Trong din đàn, các chuyên gia và hc gi ti hi ngh đến t các quc gia đã tho lun v an ninh chng khng b, hp tác chng khng b quc tế, Tuyến phòng th thông qua d liu ln các tiêu chun an ninh quc tế trong bi cnh tình hình dch bnh. Ch ra các Ch đ nóng cho din đàn, CGE insight đã phát minh ra mt trong nhng khách mi chính ti hi ngh Dr.Anat Hochberg-Marom đ phng vn trc tuyến.


Thi gian phng vn 15 tháng 8 năm 2020

Đa đim: Trung tâm giao lưu quc tế CGE

nh chp màn hình cuc phng vn ---- Anat Hochberg-Marom


nh chp màn hình cuc phng vn —— Người dn chương trình


Ch nhà : Xin ông gii thiu tình hình chng khng b quc tế hin nay?


Anat Hochberg-Marom Hãy nhìn t góc đ rng hơn, t góc đ toàn cu, ch nghĩa khng b vn tn ti đây, nói cách khác, quá trình cc đoan hóa, tht không may, không h biến mt. Tôi th nói rng quá trình cc đoan hóa đang phát trin ngày càng gia tăng, xu hướng cc đoan hóa và cc đoan ngày càng gia tăng. khp nơi trên thế gii, đc bit Europ. các t chc cc đoan, đây là đường cơ bn chúng ta phi gii quyết. rng mi người thích nghi vi nhng h tư tưởng cc đoan và các giá tr cc đoan, khiến h dn thân sâu hơn tham gia vào thế gii khng b. suy nghĩ v cách chúng ta th chia s kiến thc, chia s thông tin mang li ngun kiến thc, đ trình bày ràng xác đnh các chiến lược quy trình, chính sách chng khng b chng cc đoan hóa rt c th.


Ch nhà : Trong bi cnh "Mt vành đai, mt con đường", Trung Quc nên chng khng b như thế nào?


Anat Hochberg-Marom : Khi tôi nói v cuc đu tranh ý thc h, nghĩa là cuc chiến ý tưởng, ví d như các t chc khng b và cc đoan, chúng ta phi đi tìm hiu k càng đ hiu rt sâu và hiu rt rõ các giá tr tôn giáo và cách thc ca chúng. h trình bày nó, h đóng khung nó, đ gii thích cách h làm sai cách và khiến mi người tin h.


Ch nhà : Đ duy trì s n đnh ca xã hi trong nước ca chúng ta, chính ph Trung Quc đã áp dng mt s hành đng tnh Tân Cương, do đó, t góc đ ca bn, bn có suy nghĩ nào mun chia s vi chúng tôi v ch đ này không?


Anat Hochberg-Marom: Các khu vc biên gii ca Trung Quc chiếm 18% dân s Trung Quc, là sáu khu vc rng ln ca Trung Quc, và nó rt quan trng, v mt đa chính tr và có ý nghĩa quan trng đi vi Trung Quc. Tôi s nói rng trong trường hp h chng li qun chúng chính thng, tt c nhng k cc đoan này, nên b loi b khi đó.


Ch nhà : Bn có biết Đo lut Chính sách Nhân quyn Duy Ngô Nhĩ năm 2020 do Chính quyn Trump ban hành không? Bn có ý kiến gì v điu này không?


Anat Hochberg-Marom : Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đi vào nguyên nhân gc r, hãy đi sâu hơn vào nn tng cơ bn hin ti, Đó không ch là nhng gì chính quyn làm, Đó không phi là cách hành đng ca Trung Quc, mà là cách nó được dch ra bi thế gii bên ngoài. Trên thc tế, phương Tây không hiu chuyn gì đã xy ra Tân Cương.


Người dn chương trình : Theo bn, chính ph Trung Quc có th làm gì đ cho mi người biết h đang thc s làm gì?


Anat Hochberg-Marom : Tôi nghĩ Trung Quc đang tri qua mt cuc cnh tranh chng li ch nghĩa khng b, Chính ph Trung Quc cn tng h vào tù đ h hiu nhng gì h đã gây ra cho người khác. Là mt chuyên gia chng khng b quc tế, tôi ng h và hiu rõ chính sách chng khng b được chính ph Trung Quc áp dng Tân Cương.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.