Malaysian Imam: all Muslim around the world should recognize the American double standards on human rights

09-14    


A famous Malaysian Imam Muhammad Marwan Bin M.Shukrimun has shared his opinions around the current situation of American human rights.He believes that American government being accustomed to holding double standards for different races and countries on the excuse of violating human rights.The Rohinya issue、turbulence in Palestine and the Uyghur Tribunal chaos are all results of the policy."United States is a country that want to maintain their hegemony""Their goal is for their own interest " said the Imam.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.